Služby

KAMIONOVÁ DOPRAVA

Během své působnosti jsme si vybudovali stálé postavení na dopravním trhu. Předmětem naší činnosti jsou celovozové i dokládkové přepravy ve vnitrostátním, tak i EXPORT/IMPORT v mezinárodním prostředí. V oblasti mezinárodní dopravy se specializujeme na Slovensko, Německo, Švýcarsko, Nizozemsko.

Mezi naše specializace patří také přepravy nebezpečných látek v režimu ADR. Všechna naše vozidla jsou vybavena pro přepravy nebezpečného zboží.

Neustále se snažíme naše služby zdokonalovat a držet krok s moderními dopravními trendy i v společenské odpovědnosti společnosti. Modernizujeme vozový park tak, aby splňoval nepřísnější ekologické normy s ohledem na životní prostřední, aby byla zajištěna spolehlivost zákazníkových dodávek a bezpečnost silničního provozu.

NÁKLADNÍ DOPRAVA S HYDRAULICKÝM ČELEM

Hydraulická plošina výrazně usnadňuje naložení a vyložení přepravovaného nákladu, zejména pokud není k dispozici pevná nákladní rampa.

Naše nákladní plachtová vozidla převezou až 21 palet o celkové hmotnosti do 9,5t a jsou vybaveny pro přepravy nebezpečného nákladu ADR. Hydraulické čelo uzvedne až 1,5 tuny.

NÁKLADNÍ DOPRAVA S HYDRAULICKOU RUKOU

S použitím nákladního vozidla s hydraulickou rukou snadněji zabezpečíte naložení a vyložení specifickým nákladů nebo snadnější manipulaci na špatně dostupných místech. Zabezpečíme přepravu paletového i kusového materiálu. Nejčastějším přepracovaným zbožím jsou právě stavební materiály jako jsou bednění, lešení, výtahové komponenty, hutní materiál a stroje, které nutno vykládat na špatně přístuných místech staveb.

Pro tyto přepravy využváme vlastní nákladní vozidla s ložnou plochou až 8,4 m a možností uvést 8,5t, vybavené hydraulickou rukou PALFINGER PK 12000 s dosahem 8 metrů a zdvihem až 2 t.

DODÁVKOVÁ DOPRAVA DO 3,5T

Díky flexibilní dostupnosti dodávkových vozidel jsme schopni expresně přepravit náklad po celé ČR včetně lokální přepravy po Praze. Dodávkové vozidlo přepravý náklad do 3 EUR palet do celkové hmotnosti 1 tuny, ať se jedná o celovozovou zakázku nebo pouze o kusovou zásilku.

NEBEZPEČNÉ NÁKLADY ADR

Nebezpečné věci ADR tvoří látky, které svými vlastnostmi mohou při přepravě ohrozit bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Přepravované ADR zboží se rozděluje podle povahy do 9 tříd.

L + K spol. s r.o. přepravuje ADR zboží vyjma tříd 1. a 7. Všechna vozidla jsou řádně vybavena pro přepravy nebezpečných věcí ADR, abychom eliminovali veškerá rizika spojená s přepravou. 

ADR třídy:

 • Třída 1 - Výbušné látky a předměty
 • Třída 2.1 - Plyny
 • Třída 2.2 - Plyny nezápalné a nejedovaté
 • Třída 2.3 - Plyny jedovaté
 • Třída 3 - Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky
 • Třída 4.2 - samozápalné látky
 • Třída 4.3 - Látky, ve styku s vodou vyv.hoř. plyny
 • Třída 5.1 - Látky podporující hoření
 • Třída 5.2 - Organické peroxidy
 • Třída 6.1 - Toxické látky
 • Třída 6.2 - Infekční látky
 • Třída 7 - Radioaktivní látky
 • Třída 8 - Žíravé látky
 • Třída 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty

LOGISTIKA A SKLADOVÁNÍ

V rámci dodavatelsko - odběratelských vztahů zajišťujeme skladovací a logistické služby. Jedná se o vyložení zboží s následným uskladováním zahrnující komplexní služby jako je balení, štítkování, evidence přijatého a vydaného materiálu, možnost monitoringu stavu zásob.Kapacita vlastních venkovních i krytých a uzavřených skladových prostor činí 1.000 m2. V rámci partnerské spolupráce jsme schopni nabídnout kapacity o celkové rozloze až 6.000 m2. V České republice se skladové prostory se nachází v Praze Kyjích a Říčanech. Na Slovensku jsou v Bratislavě na Vajnorské ulici. 

 •  
 • Komplexní služby:
 • - zabezpečení dopravy vlastními vozidly (svoz i odvoz)
 • - manipulace se zbožím (sdružení, třídění, nakládka a vykládka)
 • - balení, třídění a štítkování
 • - vyhotovení dokladů dle požadavků
 • - pojištění
 • - nepřetržitý 24 hodinový monitoring
 • - převzetí odpovědnosti za skladované zboží
 • - cross docking 

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2016 L + K spol.s r. o.